Nakamoto – DeFi Staking Fund

Nakamoto – DeFi Staking Fund

Chúng tôi xin giới thiệu đến cộng đồng sự kiện ra mắt chương trình DeFi Staking Fund, hiện đang diễn ra tại Draken.exchange. Chương trình được tổ chức tự hào bởi Quỹ Nakamoto – một trong những quỹ tiền điện tử trong hệ thống quản trị của DRK.

NHIỆM VỤ CỦA DRAKEN VÀ NAKAMOTO

Draken Team luôn cố gắng hoàn thiện tất cả những gì đã vạch ra trong lộ trình phát triển của DRK. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được sự non nớt và bản chất cạnh tranh của DRK trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên, những rào cản xuất hiện không phải là trở ngại cho một cộng đồng thống nhất đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh chung, đặc biệt là với sự thấu hiểu và đồng hành mà DRK đã kiếm được trong suốt hành trình của chúng tôi. Tương tự như vậy, sự xuất hiện và hỗ trợ nguồn lực mạnh mẽ của các tổ chức như Nakamoto là một động lực đáng kể cho sự phát triển của DRK. Trên tinh thần đó, Draken, Nakamoto và tập thể cộng đồng sẽ xác định mục tiêu truyền bá mạnh mẽ DRK, nhằm tạo ra giá trị bền vững và cho phép mọi người được hưởng lợi ích chung. Mọi thứ đều được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản về tính minh bạch, phân quyền và tự động hóa.

NAKAMOTO LÀ GÌ?

Nakamoto là một quỹ tiền điện tử sở hữu hơn 30% DRK Coin đang lưu hành, hiện được liên kết và tham gia vào hệ thống khoanh vùng DRK vĩnh viễn, nhằm mục đích củng cố hệ thống quản trị và phục vụ hệ sinh thái DeFi rộng lớn của DRK trong tương lai. Bản chất phi tập trung cơ bản của công nghệ blockchain và cơ chế hoạt động của các sản phẩm DeFi, hoàn toàn được đặt trên Hợp đồng thông minh, khẳng định thêm niềm tin của chúng tôi rằng bản thân các sản phẩm và thuật toán là bằng chứng lớn nhất cần thiết để đo lường hiệu suất của một dự án.

DEFI STAKING FUND LÀ GÌ?

Nakamoto – DeFi Staking Fund là một dự án đặt DRK chia sẻ lợi ích được hỗ trợ bởi hơn 30% số lượng lưu hành của DRK coin do Nakamoto Fund sở hữu. Dựa trên sự tham gia của cộng đồng, phần thưởng đặt cược DRK được chia sẻ theo tỷ lệ và vĩnh viễn theo cơ chế Chuỗi DRK hiện có. Nakamoto – DeFi Staking Fund được phát triển theo cách minh bạch, tự động và hoàn toàn bảo mật thông qua một hợp đồng thông minh tích hợp tại Draken.exchange.

Kênh cập nhật thông tin về Nakamoto – DeFi Staking Fund: 

Cộng đồng có thể truy cập dự án tại: https://draken.exchange/nakamoto

Link Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/318688756105769

Link Group Telegram: https://t.me/bgcactionchangething ( Group chat )

Link Group Telegram: https://t.me/actionchangethings   ( Group nhận thông tin )

Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA NAKAMOTO ĐỐI VỚI DRK?

Trong quá trình phát triển DRK vào năm 2021 và những năm tới, chúng tôi nhận thức rằng sự đóng góp của các nguồn lực bên ngoài là vô cùng quan trọng. Những đóng góp đó luôn được hoan nghênh và sẽ được Draken Team tạo điều kiện tối đa. Do đó, sự hỗ trợ và đóng góp của Nakamoto có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của dự án. Nakamoto mang lại lợi ích chung cho cộng đồng thông qua phần thưởng đặt cược và cho phép quản trị mạng phi tập trung tốt hơn. Đồng thời, phần thưởng cho việc lan tỏa dự án từ Nakamoto – DeFi Staking Fund giúp xác định rõ hơn tầm quan trọng của sự đóng góp của cộng đồng cho DRK.

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ công bố Lộ trình DRK mới nhất với các cập nhật chi tiết cho các Dapp chiến lược, quy trình nâng cấp công nghệ và thúc đẩy mở rộng cộng đồng. Mọi thứ sẽ được chúng tôi thông báo đến cộng đồng trong bài viết tiếp theo.

Cuối cùng, Draken Team xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cộng đồng đã luôn thấu hiểu và đồng hành cùng DRK. Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

   ——————————————————————————————–  BGC ACT INVEST  —————